Ülker Yiğit
Ülker Yiğit
Yazarın Makaleleri
İş Yaşamında Kadın
İnsanları, kadın–erkek diye sınıflandırmanın bütüncül bir yaklaşıma ters olduğunu, pek çok problemin cinsiyet farkından ziyade toplumsal düşünce yapımızdan kaynaklandığını düşünürüm. Dolayısıyla yaşamın bir bütün olarak...
Siyaset ve Kadın...
Bugün kadının siyasetteki yeri daha ziyade "niceliksel" ölçütler üzerinden tartışılmakta, "niteliksel" tartışmalara fazla yer verilmemekte. Gerçekten de ülkemizde öteden beri kadın-siyaset konusunda yapılan toplumsal ve bilimsel tartışmalar...
Masal
Geçmiş zamanda ülkenin birinde bir kral varmış. Kral, ailesi ve yakınlarıyla ülkenin bütün nimetlerinden faydalanıyormuş. Kralın ülkesinde sanatçı, sanatını icra edemez, emekçiler hakkını alamaz, öğrenciler bilimle donatılmaz, sağlıkta...
Eğitim sistemi ve kaybolan geleceğimiz
Çocuklarımızın eğitilmesini istemiyorlar. Çok fazla düşünmelerini ve sorgulamalarını istemiyorlar.  Bu yüzden ülkemiz ve tüm dünya gün geçtikçe eğlenceyle, medyayla, televizyon programlarıyla, lunaparklarla, uyuşturucuyla, alkolle...
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
Türkiye'de 'kadınlara seçme ve seçilme hakkı” verilmesi kolay olmamıştır. Kadınların siyasal hayata katılımı ve karar mekanizmalarında temsili için uzun yıllar mücadele verilmiştir. Bunun sonucunda kadınlar, 1930 yılında belediye...
Sıla ve aşk uğruna başına gelenler
Bugün Sıla'nın hikâyesi üzerinden, kadına olan şiddeti kısaca irdelemek istiyorum. Belki hepimizden bir parça vardır Sıla'nın yaşadıklarında. Aslında hep aynı hikâye: Adam, kadını elde etmek için bin takla atar. Jestler, iddialı...
Kadına yönelik şiddet devam ediyor!
Gerek coğrafyamızda, gerekse dünyanın birçok yerinde çeşitli nedenlerle çatışmalı süreçler yaşanmakta, bu süreçlerde insan hakları ihlal edilmekte, söz konusu ihlallerin ilk mağdurları da her zaman kadınlar olmaktadır. Coğrafyamızda,...
24 Kasım Öğretmenler Günü
Eğitim sistemimizin, nasıl sistemsizliğe dönüştüğü ortada… Mesajımız her şeye rağmen Öğretmenler Günü için olsun: Tüm idealist, fedakâr ve çalışkan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!.. Elalem Mars'ta...
Dünya Çocuk Hakları Günü
Çocuk dünyadır, dünyanın devamıdır, dünyanın ta kendisidir. Hayat çocukların üzerine kuruludur. Çocuk hakları evrensel bir kavramdır ve tüm çocukları kapsar. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün...
10 Kasım bir haykırış günüdür
Her ulusun tarihinde kahramanlar yatar. Bizim tarihimizdeki kahramanların başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Bugün günlerden 10 Kasım. Onun aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız bir gündeyiz yine. Ulu önder Atatürk, yaşamı...
Harf devrimi
Tarih boyunca Göktürk, Uygur ve Arap yazısı kullanan Türk milleti, Harf İnkılabı ile Latin harflerinin temel alındığı yeni Türk alfabesini kabul etti.  Arap harflerinin öğrenilmesi zordu. Okuma yazma oranı da çok düşüktü. Başta...
Cumhuriyet kadına kişilik kazandırmıştır
Türk kadınının toplumsal konumu tarih boyunca inişli-çıkışlı bir seyir gösterir. Eski Türklerde erkekle eşit haklara sahip olan kadın İslamiyet'e geçişle birlikte yeni bir konuma girer. Din ile Arap kültür ve yaşayışını ayırt...